Bij ons is de activiteitencommissie altijd bezig om leuke activiteiten te verzinnen en te organiseren voor en door de leden!

 

De commissie bestaat uit:

Miranda van der Lugt en Mable van der Windt (voorzitterduo)

Miranda van de Polder, Demi Dik, Nathalie Sprangers

Heb je een leuk idee of wil je helpen bij een activiteit, meld je vooral bij hen of gooi je idee in de blauw-gele brievenbus in de hal!